Contact

LIÊN HỆ

Thông tin của bạn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address:
01 Dương Khuê, Hoà Thanh, Tân Phú, TPHCM

Contact:
0975 505 653
caominhthanh.thanhtan@gmail.com

Opening Hours:
Mon-Fri: 8:00-19:00
Sat: 8:00-14:00
Sun: Closed